top of page

De coöperatie: de juiste rechtsvorm voor een energiehub

Welke rechtsvorm moet je kiezen voor je energiehub? Een B.V., een stichting, een coöperatie? En is het niet beter om een jurist in te schakelen om dat soort dingen uit te zoeken?

Goed nieuws: wij hebben dat al voor je uitgezocht. De coöperatie is een betere rechtsvorm voor een energiehub dan een stichting of een B.V. Waarom dat zo is, lees je in deze blog. Ook krijg je advies over hoe je met assets van de energiehub omgaat.

 

Reden 1: rekening houden met verschillende belangen

Coöperaties zijn geschikt om aan verschillende wensen te voldoen. Dit komt van pas bij energiehubs, waar het ene bedrijf graag iets wil verdienen aan de samenwerking, en de ander juist energiezekerheid wil voor de lange termijn. Dit verschil in belangen is eenvoudig te regelen in de voorwaarden van een coöperatie. Een stichting en B.V. bieden deze flexibiliteit niet, omdat beide een specifiek doel nastreven, zoals een maatschappelijk of financieel oogmerk. Dit beperkt het vermogen om in te spelen op verschillende belangen.

Reden 2: flexibel in- en uitstappen

In- en uitstappen tot een energiehub is het meest eenvoudig bij een coöperatie. Nieuwe of vertrekkende leden hebben invloed op de energiebalans en de kostenverdeling binnen de energiehub. Daarom moet je duidelijke voorwaarden voor in- en uittreden vastleggen. Afhankelijk van het bedrijf bepaal je een persoonlijke termijn voor het toetreden of beëindigen van het lidmaatschap. Bij een B.V. is in- en uittreden complex door de transactie van aandelen. De waardering van de aandelen, en de gang naar de notaris vormen bij de B.V. extra barrières.

Reden 3: democratische besluitvorming

Elk lid van een coöperatie heeft een stem, waardoor elk lid gelijk en eerlijk wordt behandeld. Ongeacht de omvang van zijn bedrijf of ingebrachte capaciteit. Hoe actief of passief een bedrijf wil deelnemen in de besluitvorming wordt ook vastgelegd. Bij een stichting heeft niet elke deelnemer inspraak, alleen het bestuur. En bij een B.V. worden kleinere deelnemers overstemd door de grotere aandeelhouders.

Asset-B.V. als bescherming van de collectieve assets 

Met alleen een coöperatie ben je er nog niet. Heb je collectieve assets zoals batterijen, zonneparken of gasturbines? Hier wil je juist wel dat het eigendom duidelijk is vastgelegd. Dit kan door de assets onder te brengen in een aparte entiteit. De asset-B.V. levert de beschikbaarheid van de asset aan de energiehub.

Ga het gesprek aan met de bedrijven

Voordat je kiest voor een coöperatie, ga bij het organiseren van een energiehub altijd na hoe de deelnemende bedrijven nadenken over de hierboven besproken thema’s. De keuze voor een coöperatie moet niet alleen door jou, maar ook door de bedrijven breed gedragen worden. Er kunnen uitzonderingen bestaan waar een coöperatie niet altijd de beste keuze is. Wil je meer weten over hoe je een energiehub organiseert? Thomas Lubbers van ROCC kan je hierbij helpen. Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking.

Ontdek onze andere verhalen

bottom of page