top of page
Aerial view of the business park Coenecoop close to Waddinxveen and Gouda, the Netherlands

ENERGIEHUBS

Verduurzaming en elektrificatie van bedrijfsprocessen, logistiek en lokale opwek leiden op veel plekken in Nederland tot netcongestie.

Verschillende oplossingen voor netcongestie bestaan, waarvan de Energiehub er één is. Energiehubs bestaan in verschillende vormen, zijn uniek per locatie en zijn daarmee maatwerk. De eerste vraag is of een energiehub de best passende oplossing is en, indien ja, hoe je als gemeente of bedrijventerrein de juiste stappen zet naar een energiehub als oplossing voor netcongestie.

ROCC adviseert gemeenten en bedrijventerreinen bij het afwegen van een energiehub als mogelijke oplossing voor netcongestie en bij het initiëren en ontwikkelen van Energiehubs.

Wat is een Energiehub?

De term energiehub wordt breed toegepast. Op hoofdlijnen is de definitie volgens RVO een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af. Energiehubs zijn per locatie uniek en daarmee geen ‘one-size-fits-all’. Daarom is het opzetten van een energiehub maatwerk. ROCC helpt u hier graag bij.

Onze visie op Energiehubs

De ontwikkeling van een energiehub vraagt onder andere om een gezamenlijk gedragen doelstelling, samenwerking tussen partijen die voorheen niet of beperkt samenwerkten, een gedegen organisatiestructuur en passende technische oplossingen. ROCC hanteert hiervoor een aanpak, waarbij zowel financieel als maatschappelijke optima worden nagestreefd en – door kennis van netbeheer, mogelijkheden van technische oplossingen, belangen en behoeftes per partij, en het meenemen van een flexibele aanpak over tijd – de puzzel voor een duurzame samenwerking kan worden gelegd en geoptimaliseerd. ROCC adviseert hierin vanuit een onafhankelijke positie, waarin we uitgaan van onze kernwaarden inspireren, samen en impact.

Energiehub V6.png

ROCC helpt gemeenten en bedrijventerreinen onder meer met:

Het bepalen van de noodzaak en kans van energiehubs

Hierin helpen we bepalen of het zin heeft om een energiehub toe te passen als oplossing of dat andere oplossingen beter passen en kunnen we snel inzichtelijk maken of de energiehub wel gaat bieden wat er wordt verwacht. Dit doen we door middel van een quickscan.

Het opzetten en begeleiden van de samenwerking

We hebben een duidelijk proces waarop we effectief en succesvol de ontwikkeling van energiehubs kunnen initiëren, helpen ontwikkelen en het begeleiden van de samenwerking. Hierin faciliteren wij – als kartrekker -de ontwikkeling van een energiehub.

Het inrichten van de organisatiestructuur van een energiehub

Met onze methodiek kunnen we snel bepalen hoe een samenwerking tussen de betrokken partijen het beste vormgegeven kan worden. Hierbij werken we vanuit een startgroep om door te bouwen naar een volledige samenwerking , waarbij het eigenaarschap op de juiste plaats belegd is. We bepalen hierin zowel de benodigde rechtsvorm, hoe deze organisatie er verder uit moet zien en de onderling te maken afspraken. Hierin worden belangen van partijen eerlijk en transparant meegenomen, zodat er in vertrouwen een stabiele en duurzame samenwerking ontstaat.

Kennissessie ‘Opzetten van energiehubs’

Energiehubs zijn hot als term en daarmee is er een groeiende behoefte aan toepasbare kennis over energiehubs om tot de ontwikkeling ervan te komen. De toepassing ervan vereist een combinatie van kennis uit verschillende vakgebieden en duidelijk inzicht in raakvlakken. Denk aan wat een energiehub nu precies inhoudt voor de verschillende stakeholders, technische aspecten zoals begrip over energiestromen en capaciteit, het helpen met rolbepalingen voor stakeholders, wat er wel, niet en nog niet kan met de netbeheerder, en hoe je tot constructieve afspraken tussen partijen komt om door te kunnen pakken. Als ROCC kunnen wij een kennissessie verzorgen voor de betrokken stakeholders om te zorgen dat allen op dezelfde pagina zitten.

Foto Voorbeeld KBP (Bladel).jpg

Voor gemeente Bladel hebben wij geadviseerd hoe de organisatiestructuur van het Exploitatiebedrijf voor een energiehub op het Kempisch Bedrijventerrein eruit moet zien. Lees er hier meer over.

Organisatiestructuur

Onze referentieprojecten


We hebben een brede ervaring opgebouwd met de initiatie en ontwikkeling van energiehubs voor bedrijventerreinen en mobiliteitshubs. Enkele voorbeelden zijn:

Industry with low carbon footprint. Industrial warehouses with solar panels on the roof. T

Voor TKI Urban Energy en RVO ontwikkelden wij een handelingsperspectief voor de initiatie van energiehubs voor gemeenten. Lees er hier meer over.

Handelingsperspectief

Neem contact op met Rogier Pennings (rogier.pennings@rocc.nl).

Meer weten?

bottom of page