top of page
Rocc SHH_0020.jpg

"Making a positive impact through a transition of energy systems and behaviour"

  • LinkedIn profiel Gijs

Gijs Brabander

ROCC helpt bij het realiseren van duurzaamheid, waar ook mijn ambitie ligt

In mijn tijd als student bedrijfskunde ontstond mijn interesse naar gedrag en duurzaamheid. De vraag die mij bezig houdt: Hoe kan het dat zoveel mensen de noodzaak inzien van duurzame verandering, maar dat deze verandering lang niet altijd gebeurt of juist uitgesteld wordt? Dat onderzocht ik tijdens mijn master Behavioural Economics. Ikzelf wil deze positieve verandering realiseren binnen de samenleving en het milieu. De meest urgente uitdaging in dat verlengde is op dit moment de energietransitie. Ook binnen deze transitie wordt de noodzaak inmiddels ingezien, maar komt de verandering (te) langzaam op gang. Ik help graag deze transitie wel te realiseren.

 

Ik heb ervoor gekozen om deze uitdaging samen met ROCC aan te gaan. Mijn onderzoekende en doortastende houding zorgt ervoor dat we de onderste steen boven krijgen en de gewenste impact maken. Daarnaast ben ik bedreven in het werken met cijfers, wat me helpt om uitdagingen en oplossingen concreet en inzichtelijk te maken.

 

Mijn vrije tijd besteed ik graag door sportief bezig te zijn op het gebied van voetbal en fitness. Hiernaast haal ik veel plezier uit activiteiten ondernemen met mijn vriendin, familie en vrienden.

Gijs' kennis en ervaring

  • Ervaring met het opstellen van onderzoekstructuren, dataverzameling, data-analyse en rapportages

 

  • Kennis over gedrag en gedragsverandering met betrekking tot duurzaamheid, gefocust op de invloed van sociale vergelijking op milieu-informatie vermijding en het maken van milieuvriendelijke keuzes

  • Kennis van de werking van het energiesysteem, zowel technisch als institutioneel

Gijs heeft een Master in Behavioural Economics en verdiept zich elke dag verder in de energiewereld. Voor zijn CV, zie zijn LinkedIn-pagina. Meer weten? Neem contact op!

bottom of page