top of page
Aerial view of the business park Coenecoop close to Waddinxveen and Gouda, the Netherlands

Experts in het opzetten van energiehubs

Energiehubs bieden kansen voor omgang met netcongestie. Tegelijkertijd is het opzetten ervan complex en de verantwoordelijkheid van betrokken partijen gefragmenteerd. ROCC helpt partijen bij het ontwikkelen van impactvolle energiehubs. Hoe we dat doen? Lees verder. 

Waarom zijn energiehubs nodig?

Verduurzaming en elektrificatie van bedrijfsprocessen, logistiek en lokale opwek leiden op veel plekken in Nederland tot netcongestie.

Een energiehub is één van de oplossingen voor netcongestie. Maar of het daarmee ook de beste oplossing is, wordt mede bepaald door de locatie en de situatie ter plekke. Waarmee maar gezegd is dat elke energiehub maatwerk is. Bovendien is het altijd de vraag of je als gemeente of bedrijventerrein de juiste stappen weet te zetten op weg naar de ontwikkeling van een energiehub. Gelukkig zijn wij er voor deskundig advies bij de afweging of een energiehub de beste oplossing is en, zo ja, bij het proces van het initiëren en ontwikkelen ervan.

Wat is een energiehub?

De term energiehub wordt breed toegepast. Volgens de definitie van de RVO is een energiehub een lokale samenwerking van verschillende partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen daarbij energieopwek, -opslag-, -conversie- en -verbruik op elkaar af.

Tegelijk is geen energiehub hetzelfde, maar juist per locatie uniek. Het opzetten van een energiehub is dus geen 'one size fits all' proces, maar maatwerk. ROCC helpt u daar graag bij.

De visie van ROCC op energiehubs

De ontwikkeling van een energiehub vraagt onder andere om een gezamenlijk gedragen doelstelling, samenwerking tussen partijen die voorheen niet of beperkt samenwerkten, een gedegen organisatiestructuur en passende technische oplossingen.

Onze aanpak wat betreft het ontwikkelen van een energiehub komt voort uit een combinatie van onze kennis van netbeheer en technische oplossingen, inzicht in de belangen en behoeftes van de betrokken partijen en een flexibele aanpak over tijd. Zo zijn wij als geen ander in staat om tot een duurzame en steeds verder te optimaliseren samenwerking te komen die zowel financieel als maatschappelijk tot de beste resultaten leidt.

ROCC adviseert daarin vanuit een onafhankelijke positie, met als uitgangspunt onze kernwaarden: inspireren, samen en impact.

Wij helpen onder meer met:

Verken onze referentieprojecten

We hebben een brede ervaring opgebouwd met de initiatie en ontwikkeling van energiehubs voor bedrijventerreinen en mobiliteitshubs. Enkele voorbeelden zijn:

Meer weten over energiehubs?

We helpen je graag verder.
bottom of page