top of page
Foto voor bij blog_edited_edited_edited.jpg

Strategisch energiemanagement in het OV 

Het OV loopt tegen de uitdagingen van de energietransitie aan. Tegelijkertijd biedt het OV zelf ook routes naar kansen en oplossingen. ROCC helpt partijen door deze lastige materie en zet hen op het juiste spoor. Hoe we dat doen? Lees verder.

Wat is energiemanagement in het OV?

Onder strategisch energiemanagement in het OV verstaan we alles wat nodig is om het OV duurzaam en zero-emissie te laten functioneren. Daarbij gaat het om zowel de opwek, het transport als het verbruik van energie, en om vervoerders, concessieverleners, gemeenten, netbeheerders en andere potentiële gebruikers van de OV energie infrastructuur.

Nationale en internationale doelen voor het klimaat leiden tot verduurzaming (en in vele gevallen elektrificatie) van busvervoer. Daarnaast zijn metro, tram en trolley al sinds jaar en dag elektrisch, zelfs met een eigen elektriciteitsnet.
 

Dat heeft er mede toe geleid dat het OV zich gesteld weet voor een aantal uitdagingen. Denk aan netcongestie, de stijgende energievraag van nieuwe voertuigen en ook nog eens stijgende volatiele energiekosten. Met alle risico's van dien voor wat betreft de betaalbaarheid van het OV en de groeiende vraag in passagiersaantallen.

Tegelijk biedt het OV zelf ook kansen waar het gaat om de energietransitie. Bijvoorbeeld in de zin van het delen van de eigen energiecapaciteit met de omgeving. Hoe dan ook, uitdagingen aan ene, kansen aan de andere kant, het organiseren van passende oplossingen is complex. Veel variabelen en nieuwe werkwijzen, dat vraagt om maatwerk. En, omdat er verschillende doelen kunnen worden gediend, om het maken van keuzes.

Onze visie op energie in het OV

Het komen tot de best passende oplossingen vraagt om inzicht. Wij brengen de huidige en toekomstige energievraag van OV in kaart, onderzoeken hoe deze het beste in te vullen is en welke kansen er voor en met omgevingspartijen zijn. Dit alles doen we in harmonie met deze omgeving en samen met de sector, om van elkaar te leren en de impact te vergroten. 

Hierbij werken wij vanuit onze ‘bliksemschicht’: uitdagingen en kansen benaderen we vanuit verschillende invalshoeken. Dat zorgt ervoor dat we tot de beste, meest effectieve oplossingen komen, maar dat tegelijk de core-business centraal blijft staan.

Wij helpen onder meer met:

Meer weten over de energietransitie in OV?

We helpen je graag verder.
bottom of page