top of page

Chiem Kraaijvanger

“For the energy transition to succeed, we need to not be afraid of change” 

  • LinkedIn

De benodigde omslag in de energietransitie bewerkstelligen

Foto Chiem Schuin_2.jpg

We hebben de afgelopen eeuw enorme hoeveelheden fossiele energie gebruikt om een wereld te creëren van ongekende complexiteit. We zijn zo gewend geraakt aan deze overvloedige beschikbaarheid van energie, dat we dit aannemen als een vanzelfsprekendheid. Deze extreme groei aan verbruik van fossiele energie komt helaas niet zonder kosten, en de gevolgen hiervan zijn al duidelijk merkbaar in de vorm van klimaatverandering. Dit vraagt om een fundamentele omslag in hoe we in onze energiebehoeften voorzien. 

Deze benodigde omslag drijft mij. Ik werk graag aan oplossingen voor deze – zowel technische als sociale – vraagstukken. Hierin zet ik me in voor het eerlijk verdelen van de impact van de energietransitie en gezamenlijk gedragen oplossingen. Met mijn kennis van en interesse voor energievraagstukken, gedrevenheid om samen tot oplossingen te komen en analytische denkwijze werk ik aan het bouwen van een duurzaam en eerlijk energiesysteem. 

Daarnaast ben ik liefhebber van jazz-, gospelpiano en Nederland in Beweging, ofwel sport in algemene zin.

Chiem’s kennis en ervaring

  • Kennis rondom de verschillende oplossingsrichtingen die (deels) uitkomst kunnen bieden rondom netcongestieproblematiek, zoals inzicht creëren in de huidige energiesituatie, mogelijkheden binnen de bestaande aansluiting of alternatieve contractsvormen. 

  • Grondige conceptuele analyse van specifieke energie-uitdagingen, zoals haalbaarheidsstudies naar energiedoelstellingen binnen lokale overheden 

  • Wetenschappelijke onderzoekservaring binnen het onderzoeksveld eerlijke energietransities  

Chiem heeft een Master in Industrial Ecology met onderzoekservaring binnen het energiesysteem aan de TU Delft. Voor zijn CV, zie zijn LinkedIn-pagina. Meer weten? Neem contact op! 

Ontdek onze andere ROCC-stars

Ook beginnen bij ROCC?

Bekijk de carrièremogelijkheden.
bottom of page