top of page
Image by Amy Hirschi

Keuzetool optimale rechtsvorm energiehubs Stedendriehoek

Voor de Stichting Strategische Board Stedendriehoek heeft ROCC samen met Firan en Hogeschool Saxion een onderzoek uitgevoerd naar de best passende rechtsvorm voor energiehubs in Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Situatie

Bedrijventerreinen binnen de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) zien potentie in het organiseren van nieuwe vormen van samenwerking op het gebied van energie in de vorm van energie hubs. Maar hoe maken ondernemers de juiste keuze voor de meest geschikte rechtsvorm voor de organisatie van een energhub?

Opdracht

ROCC heeft op verzoek van Stichting Strategische Board Stedendriehoek en infraspecialist Firan een afwegingskader ontwikkeld dat bedrijventerreinen inzicht geeft in de keuzes die ze kunnen maken bij de organisatorische inrichting van een energiehub. Het kader is bedoeld als een praktische tool waarmee ondernemers op een bedrijventerrein, heel specifiek toegesneden op de eigen situatie, duidelijkheid krijgt over de meest passende rechtsvorm voor de op te richten energiehub.

Actie

ROCC heeft diepgaand literatuuronderzoek gedaan naar mogelijk geschikte rechtsvormen voor energiehubs. Bovendien is onderzoek verricht naar rechtsvormen bij al bestaande energiehubs. Daarnaast is aan de hand van vijf thema’s (zelforganiserend vermogen, primair doel energiehub, in- en uittreding, besluitvorming & inspraak en financiering & risico’s) een afwegingskader ontwikkeld. In het verlengde daarvan zijn per thema uit het afwegingskader door Saxion Hogeschool vragenlijsten opgesteld voor de bedrijven op een bedrijventerrein. Gezamenlijk vormt dit de keuzetool, die op basis van de de kritieke verschillen per rechtsvorm, de meest passende rechtsvorm voor een specifiek bedrijventerrein inzichtelijk maakt.

Resultaat

De keuzetool geeft inzicht in de verschillende opties voor de juridische organisatie van een lokaal energienetwerk. De tool is inmiddels ingezet op twee bedrijventerreinen binnen de regio Stedendriehoek: bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Bedrijvenpark A1 in Deventer. In beide gevallen heeft dit geresulteerd in een duidelijk inzicht in de meest passende rechtsvorm.

Meer weten weten over dit project?

We vertellen u er graag meer over.
bottom of page