top of page
Image by Tingey Injury Law Firm

Het delen van energie en energie-infra is mogelijk

Het verduurzamen van bedrijf en/of vloot houdt bijna iedere ondernemer bezig. Elektrificatie van vervoer en bedrijfsprocessen geven substantiële uitdagingen. Het is over het algemeen een grote investering om de benodigde energie, aansluiting en laadinfrastructuur te realiseren. Daar komt nog eens bovenop dat door de almaar groeiende netcongestie, dit soms niet eens te realiseren is.

Tegelijkertijd hebben een groot aantal bedrijven deze investering al wel gedaan waardoor de aansluiting is verzwaard, en zonnepanelen en laadpalen zijn geplaatst. Veel van deze bedrijven kunnen deze zaken efficiënt inzetten en de kosten sneller terugverdienen door een gedeelte te delen met anderen.

We hebben in een eerdere blog al aangegeven dat er zeker mogelijkheden zijn om infrastructuur zoals laadpalen met elkaar te delen. Het is echter behoorlijk onduidelijk wat nu precies wel en wat niet mag volgens de huidige wet- en regelgeving. Vaak mag het delen van energie en energie-infrastructuur enkel en alleen onder bepaalde voorwaarden.

Om de verschillende opties gestroomlijnd weer te geven hebben we de verschillende vragen en antwoorden in een beslisboom weergegeven.

Het delen van één of meer laadpalen

Het is toegestaan om andere partijen te laten laden op uw eigen laadpalen. Hiervoor kunt u de laadpaal openstellen in de backoffice van uw paal. Hier kunt u ook direct het tarief instellen dat geldt voor anderen. Afhandeling van de verrekening van de stroom gaat vervolgens automatisch. Deze extra inkomsten wordt gezien als omzet. U dient dus o.a. BTW af te dragen.

Het delen van restant aan opgewekte energie

De door jouw installatie opgewekte energie kun je, als het niet door je eigen bedrijf wordt verbruikt, terugleveren aan het net. Het kan interessant zijn om deze energie te leveren aan een ander. Dit is mogelijk, maar hier moet u wel afspraken voor maken met een energieleverancier die peer-to-peer verkoop aanbiedt. Deze kan ervoor zorgen dat ook de administratieve kant van het delen geregeld is.  

Het delen van een aansluiting

Het delen van een aansluiting is in bijna alle gevallen wel – onder voorwaarden – juridisch mogelijk. In veel van de gevallen is het echter sterk de vraag of het delen van de aansluiting  de moeite waard is door de investering of eisen die sommige van deze voorwaarden met zich meebrengen. Dit verschilt vaak per geval en moet dus ook per casus bekeken worden.

In het algemeen is het delen van een aansluiting binnen één WOZ-object goed realiseerbaar. Dit kan door het plaatsen van een extra meter en het toepassen van de regeling “Meerdere leveranciers op één aansluiting” (ook wel MLOEA of secundair allocatiepunt genoemd). Ook het koppelen van opwek aan opwek of opwek aan verbruik is via een ‘Directe lijn’ of (in specifieke gevallen) ‘Cable pooling’ vaak goed realiseerbaar.

Het delen van aansluitingen waarin voor beide afnemers verbruik plaatsvindt is een stuk ingewikkelder. Dit is alsnog wel mogelijk, maar vereist het een - niet te bagatelliseren – inzet om dit uiteindelijk te mogen doen.

In het geval van administratief delen (het opgeteld vermogen mag niet hoger zijn dan de gecontracteerde capaciteit) van de aansluiting moet er een groepscontract worden afgesloten met de netbeheerder. Gegeven de vereisten vanuit de netbeheerder, zoals o.a. een aparte juridische entiteit en onderlinge afspraken over de vermogensverdeling en -balancering, vraagt dit om een traject wat niet eenvoudig uit te voeren is. Desalniettemin verwachten we deze groepscontracten wel steeds vaker te gaan zien in, o.a. bij Energy Hubs.

In het geval van fysiek delen van een aansluiting is het benodigde traject nog omvangrijker. Dit vereist een netverbinding tussen de partijen in eigen beheer en een ontheffing van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor een Gesloten Distributiesysteem (GDS). De aanvraag voor deze ontheffing zal minimaal 6 maanden duren en vereist het aanleveren van een substantiële hoeveelheid informatie. Ook gelden er strikte eisen, zoals het beschikken over een storings- en calamiteitendienst. Een GDS zien we daarom slechts in een aantal gevallen als nuttige toepassing.

Samenvattend zijn er dus zeker mogelijkheden met het delen van aansluitingen, maar zal het van geval tot geval verschillen of het daadwerkelijk realiseren ervan opweegt tegen de benodigde inzet.

Meer weten? Neem contact op met Rick of Rein

Ontdek onze andere verhalen

bottom of page