top of page
Image by YRKA PICTURED

Pilot toont aan: netbewust laden elektrische auto’s zonder meer effectief

Technische dienstverlener Equans heeft ROCC gevraagd om twee projecten (de pilot netbewust laden in de regio Rotterdam en de uitrol van netbewust laden in Amsterdam en omgeving) in goede banen te leiden. De keuze van Equans voor ROCC is mede ingegeven door de brede expertise en ervaring van ROCC in de sector.

Situatie

Steeds meer elektrische auto’s (bovenop ook nog eens steeds meer warmtepompen en inductie fornuizen), dat is letterlijk en figuurlijk vragen om overbelasting van het elektriciteitsnet. Dus staken technische dienstverlener Equans, netbeheerder Stedin en de Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland (SGZH) de koppen bij elkaar. Dat resulteerde in een pilot van zes maanden met 334 laadpunten in Rotterdam. Om vast te stellen of flexibel, lees netbewust laden helpt de beschikbare netcapaciteit optimaal te benutten en het elektriciteitsnet beter in balans te houden.

Opdracht

Een tweeledige opdracht. Om te beginnen de begeleiding van de pilot netbewust laden (looptijd februari tot december vorig jaar) in Rotterdam. Hierbij dienden de technische mogelijkheden ontwikkeld te worden, alsmede de proef uitgerold. Daarnaast kreeg ROCC van Equans de opdracht om - hier ging het nadrukkelijk niet om een proef - de uitrol van netbewust laden in de regio Amsterdam te begeleiden. Waar in Rotterdam werd samengewerkt met netbeheerder Stedin, was dat in Amsterdam met netbeheerder Liander

Actie

ROCC heeft zowel in Rotterdam als Amsterdam het projectmanagement voor zijn rekening genomen. In het volle besef dat, denk alleen maar aan de diversiteit aan betrokken partijen (Equans, de netbeheerders, de gemeenten en - niet te vergeten – de gebruikers van elektrische auto’s), er heel wat verschillende belangen spelen en het dus zaak is om deze zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.

Resultaat

De pilot in Rotterdam gaf veel inzicht in de technische mogelijkheden, de effecten voor het electriciteitsnet en de effecten voor de berijders. Door de laadsnelheid aan te passen aan het aantal ladende auto’s en aan de op dat moment beschikbare capaciteit is het stroomnet daadwerkelijk ontlast. Let wel: zonder dat - van klachten was vrijwel geen sprake - gebruikers daar last van hadden. Voor echte ontlasting is echter een veel grotere sturing nodig dan nu door de Nationale Agenda Laadinfrastructuur wordt voorgesteld. Dan kunnen dankzij netbewust laden op een locatie daadwerkelijk meer laadpalen geplaatst worden en hoeven voor de aansluiting daarvan geen uitbreidingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Met alle tijd- en kostenbesparing van dien.

Meer weten weten over dit project?

We vertellen u er graag meer over.
bottom of page