top of page
Industry with low carbon footprint. Industrial warehouses with solar panels on the roof. T

Handelingsperspectief gemeenten voor initiatie van energiehubs

Voor TKI Urban Energy en RVO ontwikkelden wij een handelingsperspectief voor gemeenten voor de initiatie van energiehubs. Het handelingsperspectief is hier te vinden.

Situatie

Bij de verduurzaming en verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen in Nederland zijn er steeds vaker uitdagingen op energiegebied, zoals netcongestie. Energiehubs zijn hier een mogelijke kansrijke oplossing voor en komen daarom als vraagstuk steeds meer op bij gemeenten. Daarbij is er voor de ontwikkeling van energiehubs nog geen standaard werkwijze en levert dit veel vragen op over hoe een gemeente de initiatie van energiehubs kan oppakken.

Opdracht

Een handelingsperspectief voor gemeenten voor de initiatie van energiehubs biedt hierin uitkomst. ROCC is door RVO op verzoek van TKI Urban Energy gevraagd om dit handelingsperspectief te ontwikkelen. Dit handelingsperspectief bouwt voort op de reeds geleerde lessen over energiehubs in het land en brengt reeds ontwikkelde kennis samen.

Actie

ROCC heeft op basis van bestaande literatuur en interviews met relevante stakeholders – zoals energiehub-initiatieven, gemeenten, provincies, etc. – de stand van zaken in kaart gebracht. Op basis van de inzichten en onze eigen expertise zijn de benodigde afwegingen voor de ontwikkeling van een energiehub, de mogelijke rollen die een gemeente kan pakken en een werkwijze om tot beslissing te komen ontwikkeld. Dit alles is in samenspraak met de stakeholders, aangescherpt door middel van drie klankbordrondes met kennishouders en eindgebruikers.

Resultaat

Het resultaat betreft een openbaar rapport en bijbehorende one-pager als samenvatting. Gemeenten kunnen hiermee de afweging maken in de voor hen benodigde rollen in de ontwikkeling van energiehubs en daarmee de energietransitie helpen versnellen. Het rapport is hier te vinden. Daarnaast zijn de bevindingen op de Roadshows van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en via het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB Nederland) gedeeld met een breed publiek.

Meer weten weten over dit project?

We vertellen u er graag meer over.
bottom of page